ပညာပေး

ရည္းစားျဖစ္တဲ့အခိ်န္ လင္လိုမယားလို ေနၾကၿပီဆိုရင္…

ရည္းစားျဖစ္တဲ့အခိ်န္ လင္လိုမယားလို ေနၾကၿပီဆိုရင္…

အနာ႐ြိရင္ စပ္ပါတယ္။ စပ္ေအာင္လည္း တမင္ဆားျဖဴးတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေကာင္းေစခ်င္တဲ့ ေစတနာေၾကာင္႕ပါ။

သမီးရည္းစားေတြ တြဲတာ ၾကာလာတဲ့အျပင္ ေတယာက္ေအၾကာင္း ေတယာက္သိၿပီး လင္လို မယားလိုျဖစ္ေနရင္ လက္ထပ္ၾကပါ။

အၿခိန္ေတြဆြဲၿပီး တြဲေနတာ ေယာက်္ားေလးဘက္က မနစ္နာေပမယ္႕ မိန္းေကလးဘက္က နစ္နာတယ္။

အၿခိန္တန္ရင္ ေခၚအိပ္လိုက္ ျပန္လြြတ္လိုက္နဲ႔ တၿခိဳ႕ မိန္းေကလးေတြ လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ ျပစရာ ေယာက်္ားသာ မ႐ွိတာ

အိမ္ေထာင္သည္ မိန္းမႀကီးေတြနဲ႔တူၿပီး Snare သီခ်င္းထဲကလို ျဂဳံးျဂဳံးက်ေနၿပီ။

ႏိုင္ငံျခားေတြကို အားက်ျပီး တေစ္ယာက္ေအၾကာင္း တစ္ေယာက္သိေအာင္ တစ္ေယာက္ရဲ႕ စ႐ိုက္ေတြ တေစ္ယာက္ ေလ့လာႏိုင္ေအာင္ living together ေနၾကၿပီး

တခါေတလ ေသြးသားဆႏၵအရ အတူေနမိ အတူအိပ္မိတာကို ဒီဘက္ေခတ္မြာ နားလေည္ပးရပါမယ္၊ လက္ခံေပးရပါမယ္။

(ဘာမြမၾကဴးလြန္ပဲ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရေင္တာ့ ေယာက်္ားေလးေရာ မိန္းေကလးေရာ တန္ဖိုးအ႐ိွဆုံးပါ)

အခုဟာက living together ဆိုတာ ဆက္စပ္ ကိစၥ တစ္ခုတည္းကိုသာ ဦးတည္ေနၿပီး အၿခိန္တန္ရင္ ဖုတ္ဖတ္ခါၿပီး ကိုယ္႕အိမ္ကိုယ္ ျပန္သြားၾက

ေတြ႕တဲ့အၿခိန္ တိုင္းလည္း ဒီကိစၥကိုပဲ ဦးတည္ေနေၾကတာ့ တေယာက္ကို ေတယာက္ ေလ့လာျဖစ္ၾကသလား မေလ့လာျဖစ္ၾကလားေတာ့ မသိ။

တၿခိဳ႕မိန္းေခလးေတြကလည္း မိမိကိုယ္ကို တန္ဖိုးမထားတတ္သလို ကဲလြန္းတယ္ ဆိုရင္ မမွားပါဘူး။

ေယာၾကာ္းေလးကိုဘဲ အျပေစ္ျပာေနလို႔မရပါဘူး။ လက္ခုတ္ဆိုတာ ၂ ဖက္တီးမြ ျမည္တာပါ။

အဲလို Relationship ေတြက ဒီလိုနဲ႔ ႏြစ္ေတြၾကာလာ (တၿခိဳ႕ဆိုလပိုင္းေလာက္ပဲ 😅) ႐ိုးအီသြားၿပီး ေနာက္ေတယာက္ဆီ ျခံခုန္လို႔ရမယ္႕ အကြက္ေတြျမေင္တာ့“မင္းနဲ႔ငါ ဆက္တြဲလို႔ အဆင္မေျပေတာ့ဘူး”

“မင္းနဲ႔ငါ ျပတ္ပီ”ဆိုတဲ့ စကားေလးေတြနဲ႔တင္ ကိုယ္႕ဘဝႀကီး တစ္ခုလုံးကို အစိတ္စိတ္ အမြြာမြြာ ၿဖိဳခြဲသြားပါလိမ္႕မယ္။

မိန္းမ အ်မားစုက ကိုယ္႕ခ်စ္သူကို အပစ္မ႐ြိတဲ့ ႐ိုးစင္းတဲ့ ယုန္သူငေယ္လးေတြလို ျမင္ၾကသလို ကိုယ္႕ေ႐ြ႕ကေန မားမားမတ္မတ္ ရပ္တည္ေပး ကာကြယ္ေပးမယ္႕သူရဲေကာင္းႀကီးေတြလိုလည္း အားကိုးၾကပါတယ္။

သူမ်ားက ေမကာင္းေျပာရင္ သတိေပးရင္ လက္မခံၾကပါဘူး ၊ မႀကိဳက္ပါဘူး။

ေသခ်ာတာေကတာ့ စြန္႕ပစ္ခံထားခဲ့ခံရတဲ့ မိန္းမေတြလည္း တခ်ိန္ေကတာ့ ငါ့ခ်စ္သူက ဒီလို ေယာက်္ားၿမိဳး မဟုတ္ဘူး ဒီလိုလုပ္မွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ယုံၾကည္ၾကဖူးပါတယ္။

အဲဒီ ယုံၾကည္မႈေတြကပဲ ရႈံးၿပီးရင္း ရႈံးေအာင္ တြန္းပို႔ခဲ့ၾကတာပါ။ ဒီေခတ္က ကိုယ္႕လက္ထဲ ေရာက္ေနရေင္တာင္ ဘယ္သူလာႏိႈက္မလဲ လို႔ ရင္ပူရတဲ့ေခတ္ပါ။

ကိုယ္႕လက္ထဲလည္း ေမရာေက္သးတဲ့အျပင္ ဘဝနဲ႔ရင္းပီးပါ ခ်စ္ျပထားရေင္တာ့ အၿခိန္တန္ရင္ ဆုံးရႈံးရမွာ ကိုယ္ပါ နာက်င္ရမွာ ကိုယ္ပါ နာၾကည္းရမွာ ကိုယ္ပါ။

အဲ့ေတာ့ ေယာက်္ားေလးကလည္း မိန္းေကလးဘက္ကို ထည္႕တြက္ရင္ အခိ်န္ အၾကာႀကီးဆြဲၿပီး မတြဲသင္႕ဘူး။

ငါ့ကို ဒီဘဲက အရမ္းခ်စ္တာ ငါ့လက္က ႐ဳန္းႏိုင္မြာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ကိုယ္႕ကိုကိုယ္ ေသြးနားထင္ ေမရာက္ပါနဲ႔ေနာ္ Everything is possible ပါ။

(ေယာက်္ားေတြက ဒီေန႔မြာ ကိုယ္႕ကို နတ္သမီးလို႔ ျမင္ေပမယ္႕ ေနာက္ေတန႔မြာ ႐ြြေၾကာလို႔လဲ ျမင္ႏိုင္ပါတယ္)

အဲ့ဒီေတာ့ တြဲလာတာ ၾကာေနေပမယ္႕ ေ႐ြ႕ေရးေတြ ေနာေက္ရးေတြ စဥ္းစားေနရလို႔ မယူႏိုင္ေသးဘူးဆိုရင္

သူထားခဲ့တဲ့အၿခိန္ ကိုယ္က်န္ခဲ့ရမယ္႕ ေအရးထက္ဘယ္ဟာကမွ ေအရးပိုမႀကီးႏိုင္ဘူး ဆိုတာလည္း ထည္႕ေတြးပါ။

ကိုယ္က တေယာက္ ေမကာင္းေတာ့ ေနာက္တေယာက္ ေျပာင္းခ်စ္ ေနာက္တစ္ယာက္ကလည္း ဒီအခ်ိဳးေတြပဲ ဆိုရင္ အသက္ကသာႀကီးၿပီး

အခြံဘဝသာ က်န္တယ္ တန္ဖိုးထား ခံရျခင္းဆိုတဲ့ အရသာကို မသိလိုက္မြာ စိုးလို႔ပါ။

ေယာက်္ားေလးဘက္က ေဖေဖေတြ ေမေမေတြ ေအၾကာင္းျပၿပီး အၿခိန္ဆြဲေနရေင္တာ့ အေျခေအန သိပ္ေမကာင္းပါဘူး။

ဒီေန႔ေခတ္ ေမေမေတြက သားေတြနဲ႔ ပြင္႕လင္းျမင္သာ ေဆြးေႏြးမႈ႐ိွၿပီး သားနဲ႔ေအမ အရာရာ တိုင္ပင္ၿပီး လႈပ္ရွားၾကတာပါေနာ္။ အနာ႐ိွရင္တာ့ စပ္ပါမယ္။ စပ္ေစခ်င္လို႔ ဆားျဖဴးတာ မဟုတ္ပါဘူး။

ထားခဲ့ခံရလို႔ လာၿပီးရင္ဖြင္႕တဲ့ မိန္းေကလးေတြ ်မားလာတာရယ္ တၿခိဳ႕မိန္းေကလးေတြ ထပ္ၿပီး ထားခဲ့ခံရမြာ စိုးတာရေယ္ၾကာင္႕ သတိေပးတာပါ။

Living together ကို လက္ကိုင္ထားတယ္ ဆိုရင္လည္း မွန္ကန္တဲ့ နည္းလမ္းနဲ႔ တူဂဲသားႏိုင္ၾကပါေစ။

Crd

ရည်းစားဖြစ်တဲ့အချိန် လင်လိုမယားလို နေကြပြီဆိုရင်…

အနာရွိရင် စပ်ပါတယ်။ စပ်အောင်လည်း တမင်ဆားဖြူးတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကောင်းစေချင်တဲ့ စေတနာကြောင့်ပါ။

သမီးရည်းစားတွေ တွဲတာ ကြာလာတဲ့အပြင် တေယာက်အေကြာင်း တေယာက်သိပြီး လင်လို မယားလိုဖြစ်နေရင် လက်ထပ်ကြပါ။

အခြိန်တွေဆွဲပြီး တွဲနေတာ ယောက်ျားလေးဘက်က မနစ်နာပေမယ့် မိန်းကေလးဘက်က နစ်နာတယ်။

အခြိန်တန်ရင် ခေါ်အိပ်လိုက် ပြန်လွတ်လိုက်နဲ့ တခြို့ မိန်းကေလးတွေ လက်ဆုပ်လက်ကိုင် ပြစရာ ယောက်ျားသာ မရှိတာ

အိမ်ထောင်သည် မိန်းမကြီးတွေနဲ့တူပြီး Snare သီချင်းထဲကလို ဂြုံးဂြုံးကျနေပြီ။

နိုင်ငံခြားတွေကို အားကျပြီး တစေ်ယာက်အေကြာင်း တစ်ယောက်သိအောင် တစ်ယောက်ရဲ့ စရိုက်တွေ တစေ်ယာက် လေ့လာနိုင်အောင် living together နေကြပြီး

တခါတေလ သွေးသားဆန္ဒအရ အတူနေမိ အတူအိပ်မိတာကို ဒီဘက်ခေတ်မွာ နားလညေ်ပးရပါမယ်၊ လက်ခံပေးရပါမယ်။

(ဘာမွမကြူးလွန်ပဲ ထိန်းသိမ်းနိုင်ရငေ်တာ့ ယောက်ျားလေးရော မိန်းကေလးရော တန်ဖိုးအရှိဆုံးပါ)

အခုဟာက living together ဆိုတာ ဆက်စပ် ကိစ္စ တစ်ခုတည်းကိုသာ ဦးတည်နေပြီး အခြိန်တန်ရင် ဖုတ်ဖတ်ခါပြီး ကိုယ့်အိမ်ကိုယ် ပြန်သွားကြ

တွေ့တဲ့အခြိန် တိုင်းလည်း ဒီကိစ္စကိုပဲ ဦးတည်နေကြေတာ့ တယောက်ကို တေယာက် လေ့လာဖြစ်ကြသလား မလေ့လာဖြစ်ကြလားတော့ မသိ။

တခြို့မိန်းခေလးတွေကလည်း မိမိကိုယ်ကို တန်ဖိုးမထားတတ်သလို ကဲလွန်းတယ် ဆိုရင် မမှားပါဘူး။

ယောကြာ်းလေးကိုဘဲ အပြစေ်ပြာနေလို့မရပါဘူး။ လက်ခုတ်ဆိုတာ ၂ ဖက်တီးမွ မြည်တာပါ။

အဲလို Relationship တွေက ဒီလိုနဲ့ နွစ်တွေကြာလာ (တခြို့ဆိုလပိုင်းလောက်ပဲ 😅) ရိုးအီသွားပြီး နောက်တေယာက်ဆီ ခြံခုန်လို့ရမယ့် အကွက်တွေမြငေ်တာ့“မင်းနဲ့ငါ ဆက်တွဲလို့ အဆင်မပြေတော့ဘူး”

“မင်းနဲ့ငါ ပြတ်ပီ”ဆိုတဲ့ စကားလေးတွေနဲ့တင် ကိုယ့်ဘဝကြီး တစ်ခုလုံးကို အစိတ်စိတ် အမွာမွာ ဖြိုခွဲသွားပါလိမ့်မယ်။

မိန်းမ အျမားစုက ကိုယ့်ချစ်သူကို အပစ်မရွိတဲ့ ရိုးစင်းတဲ့ ယုန်သူငယေ်လးတွေလို မြင်ကြသလို ကိုယ့်ရွေ့ကနေ မားမားမတ်မတ် ရပ်တည်ပေး ကာကွယ်ပေးမယ့်သူရဲကောင်းကြီးတွေလိုလည်း အားကိုးကြပါတယ်။

သူများက မေကာင်းပြောရင် သတိပေးရင် လက်မခံကြပါဘူး ၊ မကြိုက်ပါဘူး။

သေချာတာကေတာ့ စွန့်ပစ်ခံထားခဲ့ခံရတဲ့ မိန်းမတွေလည်း တချိန်ကေတာ့ ငါ့ချစ်သူက ဒီလို ယောက်ျားမြိုး မဟုတ်ဘူး ဒီလိုလုပ်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ယုံကြည်ကြဖူးပါတယ်။

အဲဒီ ယုံကြည်မှုတွေကပဲ ရှုံးပြီးရင်း ရှုံးအောင် တွန်းပို့ခဲ့ကြတာပါ။ ဒီခေတ်က ကိုယ့်လက်ထဲ ရောက်နေရငေ်တာင် ဘယ်သူလာနှိုက်မလဲ လို့ ရင်ပူရတဲ့ခေတ်ပါ။

ကိုယ့်လက်ထဲလည်း မေရာကေ်သးတဲ့အပြင် ဘဝနဲ့ရင်းပီးပါ ချစ်ပြထားရငေ်တာ့ အခြိန်တန်ရင် ဆုံးရှုံးရမှာ ကိုယ်ပါ နာကျင်ရမှာ ကိုယ်ပါ နာကြည်းရမှာ ကိုယ်ပါ။

အဲ့တော့ ယောက်ျားလေးကလည်း မိန်းကေလးဘက်ကို ထည့်တွက်ရင် အချိန် အကြာကြီးဆွဲပြီး မတွဲသင့်ဘူး။

ငါ့ကို ဒီဘဲက အရမ်းချစ်တာ ငါ့လက်က ရုန်းနိုင်မွာ မဟုတ်ဘူးလို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် သွေးနားထင် မေရာက်ပါနဲ့နော် Everything is possible ပါ။

(ယောက်ျားတွေက ဒီနေ့မွာ ကိုယ့်ကို နတ်သမီးလို့ မြင်ပေမယ့် နောက်တေန့မွာ ရွကြောလို့လဲ မြင်နိုင်ပါတယ်)

အဲ့ဒီတော့ တွဲလာတာ ကြာနေပေမယ့် ရွေ့ရေးတွေ နောကေ်ရးတွေ စဉ်းစားနေရလို့ မယူနိုင်သေးဘူးဆိုရင်

သူထားခဲ့တဲ့အခြိန် ကိုယ်ကျန်ခဲ့ရမယ့် အေရးထက်ဘယ်ဟာကမှ အေရးပိုမကြီးနိုင်ဘူး ဆိုတာလည်း ထည့်တွေးပါ။

ကိုယ်က တယောက် မေကာင်းတော့ နောက်တယောက် ပြောင်းချစ် နောက်တစ်ယာက်ကလည်း ဒီအချိုးတွေပဲ ဆိုရင် အသက်ကသာကြီးပြီး

အခွံဘဝသာ ကျန်တယ် တန်ဖိုးထား ခံရခြင်းဆိုတဲ့ အရသာကို မသိလိုက်မွာ စိုးလို့ပါ။

ယောက်ျားလေးဘက်က ဖေဖေတွေ မေမေတွေ အေကြာင်းပြပြီး အခြိန်ဆွဲနေရငေ်တာ့ အခြေအေန သိပ်မေကာင်းပါဘူး။

ဒီနေ့ခေတ် မေမေတွေက သားတွေနဲ့ ပွင့်လင်းမြင်သာ ဆွေးနွေးမှုရှိပြီး သားနဲ့အေမ အရာရာ တိုင်ပင်ပြီး လှုပ်ရှားကြတာပါနော်။ အနာရှိရင်တာ့ စပ်ပါမယ်။ စပ်စေချင်လို့ ဆားဖြူးတာ မဟုတ်ပါဘူး။

ထားခဲ့ခံရလို့ လာပြီးရင်ဖွင့်တဲ့ မိန်းကေလးတျွေမားလာတာရယ် တခြို့မိန်းကေလးတွေ ထပ်ပြီး ထားခဲ့ခံရမွာ စိုးတာရယေ်ကြာင့် သတိပေးတာပါ။

Living together ကို လက်ကိုင်ထားတယ် ဆိုရင်လည်း မှန်ကန်တဲ့ နည်းလမ်းနဲ့ တူဂဲသားနိုင်ကြပါစေ။

Crd