ကြားသိရသမျှ

ျပည္သူ႔ေငြေတြေတာ့ဘဏ္ကထုတ္မေပးဘဲ အျပင္မွာဒုကၡေရာက္ေနတဲ့သူေတြကို ထပ္ဒုကၡေပးမယ့္အဖြဲ႕ေတာ့လာပါၿပီ…

ျပည္သူ႔ေငြေတြေတာ့ဘဏ္ကထုတ္မေပးဘဲ အျပင္မွာဒုကၡေရာက္ေနတဲ့သူေတြကို ထပ္ဒုကၡေပးမယ့္အဖြဲ႕ေတာ့လာပါၿပီ…

ေ႐ႊနဲ႔ေဒၚလာ ေဈးကစားသူ၊ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ေငြလဲစားသူေတြကို ေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးမယ့္အဖြဲ႕ကို စကစ ဖြဲ႕စည္း ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ျပည္တြင္းေ႐ႊေဈးက တဟုန္းထိုး ျမင့္တက္လာခဲ့ၿပီးေနာက္

ေ႐ႊဝယ္ယူစုေဆာင္းလိုသူထက္ ျပည္လည္ေရာင္းခ်မႈမ်ားေနေၾကာင္း ေဈးကြက္အတြင္းမွ သိရပါတယ္။

ေ႐ႊဆိုင္ေတြက အရင္က အေရာင္းအဝယ္နဲ႔ မတူပဲ အခုတေလာမွာ ေရာင္းတာထက္ ေ႐ႊပိႆာ ၅၀ ေလာက္ ဝယ္ေနၾကတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

လက္ရွိ ကမာၻ႔ေ႐ႊေဈး တစ္ေအာင္စက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၈၄၁ ရွိၿပီး ကန္ေဒၚလာလဲလွယ္ႏႈန္းကလည္း ျပင္ပေဈးကြက္မွာ ၁၉၉၀ က်ပ္ခန႔္ ရွိေနပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ျပည္တြင္းအေခါက္ေ႐ႊ တစ္က်ပ္သားေဈးက ယေန႔ ေဈးကြက္ပိတ္ခ်ိန္မွာ က်ပ္ ၁,၈၈၅,၀၀၀ အထိ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီး ေနာက္လေတြမွာလည္း ေဈးအတက္မွာပဲ ရွိေနႏိုင္တယ္လို႔ သုံးသပ္ထားပါတယ္။

ကမာၻ႔ေ႐ႊေဈးက်လာၿပီး က်ပ္ေငြတန္ဖိုး ျမင့္တက္လာမွ ျပည္တြင္းေ႐ႊေဈး က်ဆင္းသြားႏိုင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေဆာင္တဲ့ ေ႐ႊနဲ႔ ေငြေၾကးေဈးကြက္ကို ေစာင့္ၾကည့္၊ ထိန္းသိမ္း၊ ေဖာ္ထုတ္၊ ၾကပ္မတ္မယ့္ ေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းလိုက္တဲ့အေၾကာင္း ယေန႔ ဇန္နဝါရီ၂၅ရက္ေန႔

ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံျပန္တမ္းအရသိရပါတယ္။ ေကာ္မတီထဲမွာ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၉ ဦးအထိပါၿပီး ေထြအုပ္၊ စစစ၊ အေကာက္ခြန္၊ အခြန္ဦးစီးဌာန၊ ကုန္သြယ္ေရးစတဲ့ ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ေတြလည္း ပါဝင္တာကိုေတြ႕ရပါတယ္။

ေကာ္မတီရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြထဲမွာ ျပည္တြင္းေ႐ႊေဈးကြက္အတြင္း ေဈးကစားဖို႔ ရည္႐ြယ္ခ်က္နဲ႔ ေရာင္းဝယ္တာေတြကို စိစစ္ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အေရာင္းအဝယ္စာရင္းေတြကို လိုအပ္သလိုစစ္ေဆးတာ၊

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္မွ ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ေငြေပးေခ်မႈစည္းမ်ဥ္းေတြကို လိုက္နာမႈ ရွိ မရွိ စစ္ေဆးတာေတြ ျပဳလုပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္တြင္း ေ႐ႊေဈးကြက္တည္ၿငိမ္မႈကို ပ်က္ျပားေစတဲ့ ရည္႐ြယ္ခ်က္နဲ႔ ေဆာင္႐ြက္မႈျပဳသူေတြကို စိစစ္ေဖာ္ထုတ္ေစၿပီး အေရးယူေဆာင္႐ြက္တာေတြ၊ ႏိုင္ငံျခားသုံးေငြကိုင္ေဆာင္ ေရာင္း/ဝယ္ခြင့္ရရွိတဲ့ ႏိုင္ငံပိုင္ဘဏ္၊ ပုဂၢလိကဘဏ္နဲ႔

ေငြလဲေကာင္တာ(Money Changer) ေတြရဲ႕ ႏိုင္ငံျခားသုံးေငြ အဝင္အထြက္စာရင္းေတြကို ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ရဲ႕ ႏိုင္ငံျခားသုံးေငြ စီမံခန႔္ခြဲမႈဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ အမိန႔္ေၾကာ္ျငာစာမ်ား၊

ၫႊန္ၾကားခ်က္ေတြနဲ႔အညီ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးတာေတြ ျပဳလုပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကုန္ပစၥည္းတင္ပို႔/တင္သြင္းျခင္းဆိုင္ရာ စာ႐ြက္စာတမ္း အေထာက္ အထားေတြ၊ လူပုဂၢိဳလ္နဲ႔ ကုမၸဏီေတြကို လိုအပ္သလို စစ္ေဆးတာနဲ႔ လိုက္နာမႈမရွိသူေတြကိုအေရးယူျခင္းေတြ ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကးေတြကို တရားမဝင္ကိုင္ေဆာင္တာ၊

ဥပေဒမဲ့အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္တာ၊ေဈးကစားျခင္းျပဳလုပ္သူေတြကို သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူေတြက စစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ေစၿပီး အေရးယူေစတာမ်ိဳး ျပဳလုပ္မယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ရဲ႕ အမိန႔္ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ (၄၃/၂၀၂၁) ပါ က်ပ္သိန္း ၂၀၀ ထက္ပိုမိုတဲ့ေငြေပးေခ်မႈေတြကို ဘဏ္စနစ္အသုံးျပဳၿပီး

ေဆာင္႐ြက္မႈ ရွိ မရွိ သက္ဆိုင္ရာဌာနေတြကို စိစစ္ေစၿပီး လိုက္နာမႈမရွိသူေတြကို အေရးယူေဆာင္႐ြက္ေစတာေတြကို ေပးအပ္ထားတာေတြ႕ရပါတယ္။

ထို႔အျပင္ အိမ္၊ ၿခံေျမနဲ႔ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ကဲ့သို႔ေသာအေျခပစၥည္းေတြကို ေရာင္းဝယ္ၿပီးပိုင္ဆိုင္မႈလႊဲေျပာင္းတာမွာလည္း သက္ဆိုင္ရာဌာနေတြက ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ရဲ႕ ေငြေပးေခ်မႈကန႔္သတ္ခ်က္မ်ားအတိုင္း

လိုက္နာမႈရွိ မရွိ စိစစ္ေစ၍ လိုက္နာမႈမရွိပါက အေရးယူေဆာင္႐ြက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘဏ္ေတြမွ အပ္ႏွံထားတဲ့ ေငြေတြကို ေငြသားထုတ္ယူရာမွာ ရာခိုင္ႏႈန္းယူၿပီး ေငြသားထုတ္ေပးျခင္း၊

ဘဏ္ျပင္ပမွာ ေငြသားလက္ဝယ္ထိန္းသိမ္းထားသူေတြက ဘဏ္အေကာင့္နဲ႔ အပ္ႏွံထားတဲ့ ေငြေတြကို ေငြသားနဲ႔ လဲလွယ္ထုတ္ယူလိုသူေတြကို ရာခိုင္ႏႈန္းယူၿပီး ေငြသားထုတ္ေပးေနတာေတြကို

သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူေတြကို စုံစမ္းစစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ေစၿပီး ပါဝင္ပတ္သက္သူေတြကို အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္ေစတာ စတဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြကိုလည္း ေပးအပ္ထားတာေတြ႕ရပါတယ္။

Credit

Unicode Version

ပြည်သူ့ငွေတွေတော့ဘဏ်ကထုတ်မပေးဘဲ အပြင်မှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေကို ထပ်ဒုက္ခပေးမယ့်အဖွဲ့တော့လာပါပြီ…

ရွှေနဲ့ဒေါ်လာ ဈေးကစားသူ၊ ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ ငွေလဲစားသူတွေကို ဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးမယ့်အဖွဲ့ကို စကစ ဖွဲ့စည်း ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း ပြည်တွင်းရွှေဈေးက တဟုန်းထိုး မြင့်တက်လာခဲ့ပြီးနောက်

ရွှေဝယ်ယူစုဆောင်းလိုသူထက် ပြည်လည်ရောင်းချမှုများနေကြောင်း ဈေးကွက်အတွင်းမှ သိရပါတယ်။

ရွှေဆိုင်တွေက အရင်က အရောင်းအဝယ်နဲ့ မတူပဲ အခုတလောမှာ ရောင်းတာထက် ရွှေပိဿာ ၅၀ လောက် ဝယ်နေကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။

လက်ရှိ ကမာ္ဘ့ရွှေဈေး တစ်အောင်စက အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၈၄၁ ရှိပြီး ကန်ဒေါ်လာလဲလှယ်နှုန်းကလည်း ပြင်ပဈေးကွက်မှာ ၁၉၉၀ ကျပ်ခန့် ရှိနေပါတယ်။

ဒါကြောင့် ပြည်တွင်းအခေါက်ရွှေ တစ်ကျပ်သားဈေးက ယနေ့ ဈေးကွက်ပိတ်ချိန်မှာ ကျပ် ၁,၈၈၅,၀၀၀ အထိ ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး နောက်လတွေမှာလည်း ဈေးအတက်မှာပဲ ရှိနေနိုင်တယ်လို့ သုံးသပ်ထားပါတယ်။

ကမာ္ဘ့ရွှေဈေးကျလာပြီး ကျပ်ငွေတန်ဖိုး မြင့်တက်လာမှ ပြည်တွင်းရွှေဈေး ကျဆင်းသွားနိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။

မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးဆောင်တဲ့ ရွှေနဲ့ ငွေကြေးဈေးကွက်ကို စောင့်ကြည့်၊ ထိန်းသိမ်း၊ ဖော်ထုတ်၊ ကြပ်မတ်မယ့် ကော်မတီကို ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့အကြောင်း ယနေ့ ဇန်နဝါရီ၂၅ရက်နေ့

ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံပြန်တမ်းအရသိရပါတယ်။ ကော်မတီထဲမှာ အဖွဲ့ဝင် ၁၉ ဦးအထိပါပြီး ထွေအုပ်၊ စစစ၊ အကောက်ခွန်၊ အခွန်ဦးစီးဌာန၊ ကုန်သွယ်ရေးစတဲ့ ဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်တွေလည်း ပါဝင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။

ကော်မတီရဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေထဲမှာ ပြည်တွင်းရွှေဈေးကွက်အတွင်း ဈေးကစားဖို့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ရောင်းဝယ်တာတွေကို စိစစ်ဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့အတွက် အရောင်းအဝယ်စာရင်းတွေကို လိုအပ်သလိုစစ်ဆေးတာ၊

မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်မှ ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ ငွေပေးချေမှုစည်းမျဉ်းတွေကို လိုက်နာမှု ရှိ မရှိ စစ်ဆေးတာတွေ ပြုလုပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။

ပြည်တွင်း ရွှေဈေးကွက်တည်ငြိမ်မှုကို ပျက်ပြားစေတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ဆောင်ရွက်မှုပြုသူတွေကို စိစစ်ဖော်ထုတ်စေပြီး အရေးယူဆောင်ရွက်တာတွေ၊ နိုင်ငံခြားသုံးငွေကိုင်ဆောင် ရောင်း/ဝယ်ခွင့်ရရှိတဲ့ နိုင်ငံပိုင်ဘဏ်၊ ပုဂ္ဂလိကဘဏ်နဲ့

ငွေလဲကောင်တာ(Money Changer) တွေရဲ့ နိုင်ငံခြားသုံးငွေ အဝင်အထွက်စာရင်းတွေကို မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ရဲ့ နိုင်ငံခြားသုံးငွေ စီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာများ၊

ညွှန်ကြားချက်တွေနဲ့အညီ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးတာတွေ ပြုလုပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။

ကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့/တင်သွင်းခြင်းဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်း အထောက် အထားတွေ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ ကုမ္ပဏီတွေကို လိုအပ်သလို စစ်ဆေးတာနဲ့ လိုက်နာမှုမရှိသူတွေကိုအရေးယူခြင်းတွေ နိုင်ငံခြားငွေကြေးတွေကို တရားမဝင်ကိုင်ဆောင်တာ၊

ဥပဒေမဲ့အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်တာ၊ဈေးကစားခြင်းပြုလုပ်သူတွေကို သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေက စစ်ဆေးဖော်ထုတ်စေပြီး အရေးယူစေတာမျိုး ပြုလုပ်မယ်လို့ သိရပါတယ်။

မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ရဲ့ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၄၃/၂၀၂၁) ပါ ကျပ်သိန်း ၂၀၀ ထက်ပိုမိုတဲ့ငွေပေးချေမှုတွေကို ဘဏ်စနစ်အသုံးပြုပြီး

ဆောင်ရွက်မှု ရှိ မရှိ သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကို စိစစ်စေပြီး လိုက်နာမှုမရှိသူတွေကို အရေးယူဆောင်ရွက်စေတာတွေကို ပေးအပ်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။

ထို့အပြင် အိမ်၊ ခြံမြေနဲ့ မော်တော်ယာဉ်ကဲ့သို့သောအခြေပစ္စည်းတွေကို ရောင်းဝယ်ပြီးပိုင်ဆိုင်မှုလွှဲပြောင်းတာမှာလည်း သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေက မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ရဲ့ ငွေပေးချေမှုကန့်သတ်ချက်များအတိုင်း

လိုက်နာမှုရှိ မရှိ စိစစ်စေ၍ လိုက်နာမှုမရှိပါက အရေးယူဆောင်ရွက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘဏ်တွေမှ အပ်နှံထားတဲ့ ငွေတွေကို ငွေသားထုတ်ယူရာမှာ ရာခိုင်နှုန်းယူပြီး ငွေသားထုတ်ပေးခြင်း၊

ဘဏ်ပြင်ပမှာ ငွေသားလက်ဝယ်ထိန်းသိမ်းထားသူတွေက ဘဏ်အကောင့်နဲ့ အပ်နှံထားတဲ့ ငွေတွေကို ငွေသားနဲ့ လဲလှယ်ထုတ်ယူလိုသူတွေကို ရာခိုင်နှုန်းယူပြီး ငွေသားထုတ်ပေးနေတာတွေကို

သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကို စုံစမ်းစစ်ဆေးဖော်ထုတ်စေပြီး ပါဝင်ပတ်သက်သူတွေကို အရေးယူ ဆောင်ရွက်စေတာ စတဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေကိုလည်း ပေးအပ်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။

Credit